PRIMARIA COMUNEI MALDARESTI

Judetul Valcea

PROIECTE DE HOTARARE» Hotarare proiect - cu privire la Aprobarea Nomenclaturii stradale a UAT Maldaresti, judetul Valcea -
» Anexa nr. 1 la Hotarare proiect -
» Anexa nr. 2 la Hotarare proiect -
» Anexa nr. 3 la Hotarare proiect -
» Proiect de Hotarare NR.11 privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Maldaresti aprobat prin HCL nr.8 27.06.2016 -
» Proiect de Hotarare NR.12 privind aderarea comunei Maldaresti la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania -
» Proiect de Hotarare NR.13 privind insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.C.o.R privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern -
» Proiect de Hotarare NR.14 privind aprobarea contributiei Comunei Maldaresti , judetul Valcea , pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern in cooperarea cu Filiala Judeteana Sibiu a A.C.o.R -
» Proiect de Hotarare NR.15 privind aprobarea Organigramei , Statutului de functii si Statutului de personal al AparatuluI de Specialitate al Primarului Comunei Maldaresti , judetul Valcea -
» Proiect de Hotarare NR.16 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maldaresti -
» Proiect de Hotarare NR.17 privind aprobarea Planului de Paza al Comunei Maldaresti , judetul Valcea pentru anul 2020 -
» Proiect de Hotarare NR.18 privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane , materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020 -
» Proiect de Hotarare NR.19 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Valcea -
» Proiect de Hotarare NR.20 privind aprobarea taxei de inchiriere si a regulamentului privind modalitatea de inchiriere a utilajului buldoexcavator aflat in patrimoniul comunei Maldaresti , judetul Valcea -
» Proiect de Hotarare NR.21 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Maldaresti pentru anul 2020 si a programului de achizitii publice pentru anul 2020 -
» Proiect de Hotarare NR.22 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Maldaresti , judetul Valcea -
» Proiect de Hotarare NR.4 privind aprobarea bugetului UAT comuna Maldaresti pe anul 2020 -
» Proiect de Hotarare NR.5 privind aprobarea procesului verbal de evaluarea a rezultatelor inventarierii si de scoatere din inventar a unor bunuri apartinand UAT Maldaresti , pentru anul 2019 -
» Proiect de Hotarare NR.6 privind darea in administrare a unor bunuri mobile si imobile proprietate publica si privata a UAT comuna Maldaresti catre Scoala Gimnaziala Maldaresti -
» Proiect de Hotarare NR.7 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile martie-mai 2020 -
» Proiect de Hotarare NR.8 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social -
» Proiect de Hotarare NR.9 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2020 -
» Proiect de Hotarare NR.10 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Maldaresti , pentru anul scolar 2020-2021 -
» Proiect de Hotarare nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunilor de functionare si dezvoltare din excedentul bugetului local -
» Proiect de Hotarare nr.2 privind uitilizarea excedentului bugetar intregistrat la finele anului 2019 -
» Proiect de Hotarare nr.3 privind aprobarea conturilor de executie bugetara ale comunei Maldaresti , judetul Valcea pentru trimestrul IV anul 2019 -
» Proiect de Hotarare privind aprobarea si indexsarea impozitelor si taxelor locale [...] -
» Proiect de hotarare nr.27 privnd apobarea Organigramei, Statului de functii si Statutului de personal al aparatului de specialitate al primarului -
» Proiect de hotarare nr.28 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul curent -
» Proiect de hotarare nr.29 privind prelungirea duratei de realizare a proiectului Infiintare centru local de informare turistica -
» Proiect de hotarare nr.30 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iunie-august 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 31 privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire [...] -
» Proiect de hotarare nr.39 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului -
» Proiect de hotarare nr.40 din 27.08.2020 privind aanularea unor accesorii datorate bugetului local -
» Proiect de hotarare nr.41 din 27.08.2020 privind acordarea uni ajutor financiar reprezentand cheltuieli de inmormantare domnului Pirjol Vasile Robert -
» Proiect de hotarare nr.42 din 27.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile septembrie-octombrie 2020 -
» Proiect de hotarare nr.43 din 23.09,.2020 -
» Proiect de hotarare nr.44 din 23.09.2020 -
» Proiect de hotarare - cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli -
» Proiect de hotarare 18.12.2020 cu privire la aprobarea procesului verbal de casare [...] -
» Proiect de hotarare 18.12.2020 cu privire la aprobarea Organigramei [...] -
» Proiect de hotarare 18.12.2020 cu privire la achizitionarea serviciilor juridice de asistenta [...] -
» Proiect de hotarare 18.12.2020 cu privire la mandatarea reprezentantului comunei [...] -
» Proiect de hotarare 18.12.2020 cu privire la mandatarea reprezentantului comunei [...] -