PRIMARIA COMUNEI MALDARESTI

Judetul Valcea

Alte documente

PUBLICATII DE CASATORIE

OFERTE DE VANZARE TEREN EXTRAVILAN

PROCESE VERBALE SI MINUTE ALE SEDINTELOR AUTORITATII DELIBERATIVE

ANUNTURI CU PRIVIRE LA ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARARI

PROIECTE DE HOTARARI

REGISTRUL PRIVIND INREGISTRAREA REFUZURILOR DE A SEMNA/CONTRASEMNA/AVIZA ACTE ADMINISTRATIVE, PRECUM OBIECTIILE CU PRIVIRE LA LEGALITATE EFECTUATE IN SCRIS

REGISTRUL PENTRU CONSEMNAREA PROPUNERILOR, SUGESTIILOR SAU OPINIILOR CU PRIVIRE LA PROIECTELE HOTARARILOR AUTORITATII DELIBERATIVE SI DISPOZITIILOR AUTORITATII EXECUTIVE, NUMAI IN CAZUL CELOR CU CARACTER NORMATIV


INFORMARI CU PRIVIRE LA PROBLEME DE INTERES PUBLIC


<<< Inapoi


» Proces Verbal/Minuta sedinta - 23.12.2020 -
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 2020 -
» Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 2020 -
» Oferta de vanzare teren extravilan - Bociog Ioana -
» Publicatie de casatorie nr. 29/21.01.2021 - Anghelescu Lucian si Ciocirlan Elena Ionela -
» Proces verbal - sedinta extraordinara - 08.01.2021 -
» Minuta - sedinta extraordinara 08.01.2021 -
» Oferta de vanzare teren extravilan - Conecini Dan Antonio -
» Proces verbal - sedinta ordinara-28 ianuarie 2021 -
» Minuta - sedintei ordinare din data-28 ianuarie 2021 -
» Proces verbal - expirare termen 45 zile Conecini - vanzare teren -
» Proces Verbal - sedintei ordinare 32.03.2021 -
» Minuta - sedintei ordinare 31.03.2021 -
» Oferta vanzare teren extravilan - Chirita Marinela -
» Oferta vanzare teren Gheorghiu Alexandru pct La Grigore. -
» Oferta vanzare teren Gheorghiu Alexandru pct Rosoveni -
» Oferta vanzare teren Gheorghiu Alexandru pct Vrajitoarea -