PRIMARIA COMUNEI MALDARESTI

Judetul Valcea

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Maldaresti, judetul Valcea are urmatoarea componenta:
 • Primar: Bociog Ion
 • Viceprimar: Lupulescu Ion - PNL
 • Secretar: Popescu Camelia
 • Consilieri locali:
  • Ileana Maria - PNL
  • Mircioaga Tiberiu - PNL
  • Enea Dumitru - PNL
  • Popa Ovidiu Stefan - PSD
  • Popescu Corina - PSD
  • Ciocirlan-Stroe Gabriela-Diana - PSD
  • Cicu Ion - PND
  • Terteci Nicolae - PND
  • Petrescu Vasile - PSRO
  • Mota Constantin - PRU
Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/09.01.2019 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar [...]
» HCL nr. 2/09.01.2019 cu privire la aprobarea conturilor de executie bugetara [...]
» HCL nr, 3/09.01.2019 cu privire la desemnarea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 4/23.01.2019 cu privire la modificarea tarifelor de salubrizare [...]
» HCL nr. 5/28.03.2019 cu privire la aprobarea consumului mediu de carburanti [...]
» HCL nr. 6/28.03.2019 privind mandatarea reprezentantului comunei Maldaresti [...]
» HCL nr. 7/28.03.2019 cu privire la organizarea retelei scolare din comuna Maldaresti pentru anul scolar 2019-2020
» HCL nr. 8/28.03.2019 cu privire la stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta [...]
» HCL nr. 9/28.03.2019 cu privire la actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ de Asistenta Sociala [....]
» HCL nr. 10/28.03.2019 cu privire la aderarea Comunei Maldaresti [...]
» HCL nr. 11/28.03.2019 cu privire la aprobarea prelungirii duratei de realizare a investitiei [...]
» HCL nr. 12/28.03.2019 cu privire la aprobarea Planului de Paza al Comunei Maldaresti [...]
» HCL nr. 13/28.03.2019 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 14/22.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului local [...]
» HCL nr. 15/22.04.2019 cu privire la aprobarea conturilor de executie bugetara [...]
» HCL nr. 16/22.04.2019 privitor la utilizarea excedentului bugetar [...]
» HCL nr. 17/22.04.2019 privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public [...]
» HCL nr.18/22.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020
» HCL nr. 19/22.04.2019 privind aprobarea Organigramei, Statutului de functii si Statutului de personal [...]
» HCL nr. 20/22.04.2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav [...]
» HCL nr. 21/22.04.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici [...]
» HCL nr. 22/22.04.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor [...]
» HCL nr. 23/22.04.2019 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare [...]
» HCL nr. 24/22.04.2019 privind achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare juridica
» HCL nr. 25/22.04.2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni [...]
» HCL nr. 26/22.04.2019 privind aprobarea devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 27/22.04.2019 privind aprobarea devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 28/22.04.2019 privind aprobarea devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 29/03.06.2019 privind aprobarea modificarii Organigramei, Statutului de functii si Statutului de personal [...]
» HCL nr. 30/03.06.2019 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 31/01.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare [...]
» HCL nr. 32/01.07.2019 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu [...]
» HCL nr. 33/01.07.2019 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu [...]
» HCL nr. 34/30.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august-octombrie 2019
» HCL nr. 35/30.08.2019 privind aprobarea modificarii Organigramei, Statutului de functii si Statutului de personal [...]
» HCL nr. 36/30.08.2019 privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri
» HCL nr. 37/30.08.2019 privind desemnarea reprezentantului Comunei Maldaresti, judetul Valcea in Adunarea Generala [...]
» HCL nr. 38/30.08.2019 privind mandatarea reprezentantului comunei Maldaresti [...]
» HCL nr. 39/30.08.2019 cu privire la aprobarea prelungurii duratei de realizare a investitiei [...]
» 2018
» 2012
» 2011
» 2009
» 2008
» 2007