PRIMARIA COMUNEI MALDARESTI

Judetul Valcea

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Maldaresti, judetul Valcea are urmatoarea componenta:
 • Primar: Bociog Ion
 • Viceprimar: Lupulescu Ion - PNL
 • Secretar: Popescu Camelia
 • Consilieri locali:
  • Ileana Maria - PNL
  • Mircioaga Tiberiu - PNL
  • Enea Dumitru - PNL
  • Popa Ovidiu Stefan - PSD
  • Popescu Corina - PSD
  • Ciocirlan-Stroe Gabriela-Diana - PSD
  • Cicu Ion - PND
  • Terteci Nicolae - PND
  • Petrescu Vasile - PSRO
  • Mota Constantin - PRU
Fisiere:

» 2020
» HCL nr. 1/08.01.2020 privind acoperirea deifinitiva a deficitului bugetar [...]
» HCL nr. 2/08.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar inregistrat la finele anului 2019
» HCL nr. 3/08.01.2020 privind aprobarea conturilor de executie bugetara [...]
» HCL nr. 4/19.02.2020 privind aprobarea bugetului UAT [...]
» HCL nr. 5/19.02.2020 privind aprobarea procesului verbal de evaluare [...]
» HCL nr. 6/19.02.2020 privind darea in administrare a unor bunuri mobile [...]
» HCL nr. 7/19.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 8/19.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 [...]
» HCL nr. 9/19.02.2020 privind aprobarea numarului de asistenti personali [...]
» HCL nr. 10/19.02.2020 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant [...]
» HCL nr. 11/31.03.2020 privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare [...]
» HCL nr. 12/31.03.2020 privind aderarea comunei Maldaresti la serviciul de audit public [...]
» HCL nr. 13/31.03.2020 privind insusirea Acordului de cooperare [...]
» HCL nr. 14/31.03.2020 privind aprobarea contributiei comunei Maldaresti [...]
» HCL nr. 15/31.03.2020 privind aprobarea Organigramei [...]
» HCL nr. 16/31.03.2020 privind stabilirea salariilor de baza [...]
» HCL nr. 17/31.03.2020 privind aprobarea Planului de Paza [...]
» HCL nr. 18/31.03.2020 pentru aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane [...]
» HCL nr. 19/31.03.2020 privind aprobarea ROF [...]
» HCL nr. 20/31.03.2020 privind aprobarea taxei de inchiriere [...]
» HCL nr. 22/31.03.2020 aprobare Regulament de Organizare si Functionare Aparat de specialitate primar
» HCL nr. 23/30.04.2020 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale [...]
» HCL nr. 24/30.04.2020 privind aprobarea doc. necesare demararii [...]
» HCL nr. 25/30.04.2020 privind rectificarea HCL 18/29.03.2018 [...]
» HCL nr. 27/28.05.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Statului de personal [...]
» HCL nr. 28/28.05.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul curent
» HCL nr. 29/28.05.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investitiei si implementare [...]
» HCL nr. 30/28.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iunie-august 2020
» HCL nr. 31/17.06.2020 privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare [...]
» HCL nr. 32/30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 33/30.07.2020 privind aprobarea conturilor de executie bugetara [...]
» HCL nr. 34/30.07.2020 privind modificarea utilizarii excedentului bugetar [...]
» HCL nr. 35/30.07.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de realizare [...]
» HCL nr. 36/30.07.2020 privind implementarea de catre comuna Maldaresti a proiectului [...]
» HCL nr. 37/30.07.2020 privind implementarea de catre comuna Maldaresti [...]
» HCL nr. 38/30.07.2020 privind aprobarea utilizarii unor echipamente de incalzire [...]
» HCL nr. 39/27.08.2020 privind rectificarea bugetului
» HCL nr. 40/27.08.2020 privind anularea unor accesorii datorate bugetului local [...]
» HCL nr. 41/27.08.2020 privind acordarea unui ajutor [...]
» HCL nr. 42/27.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile septembrie-octombrie 2020
» HCL nr. 43/23.09.2020 privind rectificarea bugetului
» HCL nr. 44/23.09.2020 privind respingerea modificarii organigramei
» 2019
» 2018
» 2012
» 2011
» 2009
» 2008
» 2007