PRIMARIA COMUNEI MALDARESTI

Judetul Valcea

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Aprobarea bugetului local si a listei de investitii - pe anul 2008
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Cont de executie buget venituri proprii si subventii - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Cont de executie buget in afara bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Cont de executie buget venituri proprii si subventii - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Buget local detaliat la venituri si cheltuieli - pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
» Buget local detaliat la venituri si cheltuieli - Sectiunea Dezvoltare - pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
» Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea Dezvoltare - pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
» Buget local detaliat la venituri si cheltuieli - Sectiunea Finantare - pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
» Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea Finantare - pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015
» Bugetul local rectificat - pe anul 2011
» Bugetul local rectificat - Sectiunea Dezvoltare - pe anul 2011
» Bugetul local rectificat - Sectiunea Functionare - pe anul 2011
» Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - pe anul 2011
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare - 31.03.2012
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 31.03.2012
» Anexa - 35a
» Anexa - 35b Situatia activelor fixe neamortizabile 31.12.2012
» Anexa - 35b2
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 31.12.2012
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 31.03.2013
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale - 31.12.2012
» A30 -
» Situatia centralizata a arieratelor bugetului general - 31.03.2013
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2012
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.12.2012
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.09.2012
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.03.2013
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 30.06.2012
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia local - 30.09.2012
» Situatia centralizata a arieratelor bugetului general - 30.09.2012
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - 31.03.2012
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de - 30.09.2012
» Bilant - 31.12.2012
» Indicatori -
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare - 31.03.2012
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare - 31.03.2012
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare - 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare - 31.12.2012
» Indicatori -
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - 31.03.2012
» Indicatori -
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare - 31.12.2012
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare - 30.09.2012
» Indicatori -
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare - 30.09.2012
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - 30.09.2012
» contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare - 30.06.2012
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare - 30.06.2012
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare - 30.06.2012
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - 30.06.2012
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-cheltuieli - 30.09.2012
» Indicatori -
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare - 31.03.2012
» Contul de executie al bugetului local-venituri sectiunea de functionare - 31.03.2012
» Indicatori -
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de dezvoltare - 30.06.2012
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - 31.03.2012
» Contul de executie al bugetului local -cheltuieli sectiunea functionare - 31.03.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.10.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.03.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.03.2012
» Plati restante - 31.03.2013
» Plati restante -
» Plati restante - 30.06.2012
» Sinteza platilor restante si arieratelor - 30.09.2012
» Plati restante - 30.09.2012
» Plati restante -
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.03.2013
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2012
» Indicatori -
» Contul de executie al bugetului local-venituri sectiunea de dezvoltare - 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local-venituri sectiunea de functionare - 31.12.2012
» Indicatori -
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-venituri-dezvoltare - 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare - 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare - 31.12.2012
» Indicatori -
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului local-venituri sectiunea de dezvoltare - 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local-venituri sectiunea de functionare - 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare - 30.09.2012
» Contul de executie al bugetului local -venituri sectiunea de dezvoltare - 30.06.2012
» Contul de executie al institutiilor publice [...] - 30.06.2012
» Contul de executie al institutiilor [...] - 30.06.2012
» Indicatori -
» Contul de executie al institutiilor [...] - 31.03.2012
» Contul de executie al institutiilor [...] - 31.03.2012
» Indicatori -
» Contul de executie al bugetului local-venituri sectiunea de dezvoltare - 31.03.2012
» Situatie financiara - pe anul 2012
» Situatia financiara - la 30.06.2014
» Bugetul local rectificat prin HCL Maldaresti din - august 2014
» Bilant - la 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare - la 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare - la 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local -venituri sectiunea de dezvoltare - la 30.09.2014
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare - la 30.09.2014
» Contul de rezultat patrimonial - la 30.09.2014
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la 30.09.2014
» Indicatori -
» Plati restante -
» Sinteza plati restante -
» Indicatori -
» Nota explicativa -
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la 30.09.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la 30.09.2014
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la 30.09.2014
» Bilant - la data de 31.12.2014
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare - la data de 31.12.2014
» Contul de executie al bugetului local -venituri sectiunea de functionare - la data de 31.12.2014
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare - la data de 31.12.2014
» Contul de executie al bugetului local -venituri sectiunea de dezvoltare - la data de 31.12.2014
» Anexe - la data de 31.12.2014
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2014
» Declaratie - in conformitate cu prevederile artic. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2014
» Extrase de cont -
» Indicatori - la data de 31.12.2014
» Nota Explicativa - la data de 31.12.2014
» Plati restante - la data de 31.12.2014
» Sinteza plati restante - la data de 31.12.2014
» Politici contabile - adoptate de comuna Maldaresti
» Raport pe baza bilantului - la data de 31.12.2014
» Situatia centralizata a arieratelor bugetului general - la data de 31.12.2014
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - la data de 31.12.2014
» Situatia platilor efectuate - la data de 31.12.2014
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2014
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2014
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2014
» Total Judet - la data de 31.12.2014
» Bugetul centralizat al creditelor interne pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 - 02.06.2016
» Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de dezvoltare - 02.06.2016
» Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de dezvoltare - 02.06.2016
» Bugetul local pe anul 2016 sectiunea de functionare - 02.06.2016
» Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 - 02.06.2016
» Lista de investitii si dotari independente - cu finantare integrala sau partiala de la bugetul creditelor interne pe anul 2016
» Lista de investitii si dotari independente - cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local al comunei Maldaresti pe anul 2016
» Bugetul centralizat al creditelor interne - pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018
» Bugetul local pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare
» Bugetul local pe anul 2015 - sectiunea de dezvoltare 2
» Bugetul local pe anul 2015 - sectiunea de functionare
» Bugetul local pe anul 2015 - si estimari pentru anii 2016-2018
» Lista de investitii si dotari independente - cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local rect prin hcl Maldaresti din 28.12.2015
» Lista de investitii si dotari independente - cu finantare integrala sau partiala de la bugetul creditelor interne aprobat prin hcl Maldaresti din 28.12.2015
» Cont de executie - 31.03.2017
» Cont de executie - 30.12.2017
» Lista de investitii si dotari independente - cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local al comunei Maldaresti pe anul 2017
» Lista de investitii si dotari independente - de investitii si dotari independente 2018
» Lista de investitii si dotari independente - 2018 rectificat prin HCL 29.09.2018
» Raport salarii - martie 2019
» Proiect de buget - pe anul 2019
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 543464 trim 4 an 2018
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 547272 trim 4 an 2018
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 593537 trim 4 2018
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 547272 trim 1-2019
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 593537 trim 1-2019
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 543464 trim 1 -2019
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 547272 trim 2-2019
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 543464 trim 2-2019
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 543464 trim 3- 2019
» Situatia - privind finantarea rambursabila conv. 547272 trim 3-2019
» Raportul - privind salariile personalului din cadrul Primariei Maldaresti, 30.09.2019
» Buget rectificat - 22.05.2020
» Registrul datoriei publice 16.02.2021; Situatii trim 1-4 -
» Situatii financiare - 31.12.2019
» Situatii financiare - 31.12.2020
» Registru datoriei publice - 30.06.2021
» Situatii financiare - 31.03.2021
» Situatii financiare - 30.06.2021